Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

20210715 Axxes 01 KP 054 J9 A2900

Teaming

Team-as-a-Service, onze succesformule door de inzet van onze dynamische multidisciplinaire Axxes-teams. We zorgen voor meer business value, continuïteit en tevredenheid, door gedreven Axxes’ers jouw project te laten realiseren.

Over de jaren heen zagen we bij verschillende van onze klanten op spontane wijze volledige Axxes teams ontstaan. Een verhaal dat in het verleden veelal organisch groeide maar daarbij enkele duidelijke voordelen met zich mee bleek te brengen.

Niet alleen voor onze eigen consultants, die het erg waardevol vinden om samen naar 1 doel toe te werken met collega’s die ze goed kennen, volledig vertrouwen en naar waarde weten te schatten.

Maar vooral ook voor onze klanten voor wie zo’n partnership beduidend meer business value blijkt op te leveren aan gelijke of veelal lagere kost en dit in minder tijd.

Vandaar bieden we sinds enige tijd ook expliciet onze ‘Teams as a Service’ aan.

AXXES TEAMS staan voor:

– Meer waarde opleveren in een kortere tijdspanne
– Expertise voorop – dedicated of crossfunctioneel
– Snel schaalbaar qua skills en size
– Complementaire profielen – zowel qua technische als soft skills
– De snelste weg naar maximale business value
– Agile mindset en methodiek
– Absoluut commitment en drive versterkt door vakmanschap en vertrouwen
– Focus op kwaliteit en continuous improvement
– Continuïteit en/of nazorg zolang het project of de partner dit verlangt.

Daarom kiezen onze klanten vandaag voor een Axxes ‘Team as a Service’

Bespaar handenvol tijd en kostbare middelen door de klassieke werving en selectie of bodyshopping trajecten te skippen en onmiddellijk met een optimale teamsamenstelling van start te gaan.

De performantie ligt vanaf dag één beduidend hoger dan bij vergelijkbare nieuw samengestelde teams. De beste garantie om, binnen budget, die deadline voor te blijven en de algemene
slaagkans van het project met tot 30% te verhogen.

‘Full Cycle’ – service: Van de initiële analyse tot de oplevering en nadien in het nazorgtraject. Ook voor verdere uitbreidingen en onderhoud staan we klaar om onze partner te ontzorgen.

Een aanpak die werkt, zowel voor kleinere projecten (die worden opgepikt door gerodeerde teams die gewend zijn meerdere cases tegelijkertijd te tackelen), als voor grote projecten over verschillende jaren heen.

‘Grow as you go’ – niet alleen qua aantal resources maar ook qua benodigde vaardigheden. Jouw team van experts blijft dankzij onze uitgebreide infinite learning tracks steeds up to date qua skillset. Een focus op technische groei die wordt versterkt door de geest van continuous improvement.

Onze TEAMING approach

Da’s vertrekken vanuit een beproefde aanpak maar telkens toch ook een kwestie van maatwerk, iets wat we co-creëren met onze partners – weliswaar opgehangen aan die kapstokken die, voor ons en voor hen, in het verleden waardevol zijn gebleken.

Elk project is immers uniek en kent eigen complexiteiten. Daarbij kunnen we vertrekken vanuit een gedragen approach die werkt net omdat deze continu wordt bijgestuurd op basis van bijkomende inzichten.

Vier standaard stappen richting succesvolle teaming projecten:

  1. Van intake over initiële analyse komen we samen tot een onderbouwde inschatting van timing tot implementatie en een transparante raming van het kostenplaatje.
  2. Via workshops komen we tot een uitgewerkte analyse van de functionele requirements, waarbij de technische analyse en het UX design tot een eerste PoC of een duidelijke en wederzijds gedragen project scope leidt. Daarbij wordt de concrete offerte en definitieve timing uitgewerkt.
  3. De implementatie wordt iteratief aangepakt en laat de nodige ruimte tot bijsturing om een succesvolle oplevering te garanderen.
  4. Nazorg en ondersteuning worden voorzien in functie van de verwachtingen.

Wendbaarheid voorop, een doorgedreven agile approach staat ons toe succesvol om te gaan met wijzigingen in scope gedurende de ganse looptijd van het project.

Door systematische knowledge sharing initiatieven waarbij onze teams onderling leren vanuit ervaringen in verleden voorkomen we tot 70% van de issues waar nieuwe teams tegenaan lopen.

Onvermijdelijk bevinden we ons in welbepaalde situaties vroeg of laat op onbekend terrein. Vanuit het onderlinge vertrouwen en de ‘lessons learned’ vanuit eerdere beproevingen als kompas zien we dat niet als een bedreiging maar eerder als een kans om verantwoordelijkheid te nemen en als team bij te leren terwijl we ons daar doorheen navigeren.

20210715 Axxes 02 KP 047 J9 A3132

Een succes scenario

SCHAALBAARHEID
Met meer dan 21 jaar ervaring in het Project Sourcing domein heeft Axxes met name de laatste 10 jaren niet alleen een zeer sterke maar vooral erg stabiele en volledig organische groei gekend. Het bewijs van een formule die werkt. En versterkt. Want die groei heeft ons niet alleen tot een andere schaal maar ook binnen nieuwe competentiedomeinen gebracht.

CROSS-FUNCTIONALITEIT
We gaan daarbij vandaag veel verder dan de nodige (full stack) development skills, QA of DevOps talent. Ook voor analyse, UI expertise en UX design, Scrum Master of PM en natuurlijk Technical leadership of Architectuur hebben wij de nodige expertise in huis. Dat staat ons sinds enkele jaren toe complete cross-functionele teams aan te leveren, volledig schaalbaar en daardoor zowel voor kleinere als grotere projecten, over alle fases heen.

Interesse naar een teaming project van Axxes?

Lees hier meer over het project bij Port of Antwerp-Bruges.

Klik hier
Axxes