Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Output auto

Port of Antwerp-Bruges

Dé economische motor van België? Dat moet de haven van Antwerpen zijn. Meer dan 100.000 mensen en 1.000 bedrijven werken direct of indirect voor de haven, vorig jaar goed voor 230 miljoen ton maritiem goederenverkeer. Dat levert een hoop data op. Denk maar aan actuele verkeersinfo van de scheepvaart, gegevens over de werking van bruggen en sluizen, camerabeelden, meteo, waterstanden, personeelsbezetting van verschillende havendiensten… Om die te visualiseren sloeg Port of Antwerp-Bruges de handen in elkaar met Axxes.

Software Development Maritiem
Danny Van Dessel

Samen ontwikkelden ze APICA, de Antwerp Port Information & Control Assistant, een 2/3D-versie van de haven waarop je in real time informatie kan bekijken.

Danny Van Dessel, Manager Digital End Analytics bij Port of Antwerp-Bruges, maakte even tijd voor ons om wat meer insights te geven in de Digital Twin visie en de samenwerking. Hij is verantwoordelijk voor een heel deel van de IT-diensten, met uitzondering van infrastructuur. “Concreet houdt dit alles in wat met Data te maken heeft: data governance, data platform en data science. Daarnaast is er ook een tweede luik, waarbij de samenwerking met jullie ook zeer goed loopt, namelijk de interne development teams. Hieronder valt alles wat we zelf van applicaties maken, de ondersteuning van onze core applications, de service desk, business architecten en system operations.”

Voor APICA zochten we naar een nieuw samenwerkingsmodel in de vorm van teaming. Axxes kwam toen met een heel sterk voorstel en heeft dat ook waargemaakt. Het geloof was er aan beide kanten en je ziet waar we geraakt zijn, he.

Danny Van Dessel - Manager Digital End Analytics - Port of Antwerp-Bruges
Output auto 9

Laten we even inzoomen op één van die development teams, namelijk het APICA team. Dat team bestaat uit 4 Axxes consultants. Welke taak hebben zij gekregen?

“Binnen development gebruiken we een agile aanpak waarbij we in verschillende sprints werken en waarbij we proberen minstens één business architect te hebben die de requirements en de user stories bepaalt. Die werkt zoveel mogelijk hand in hand met de product owners aan de business kant. Jullie APICA team zit daar als full-stack java development team om het dan effectief te bouwen, op te leveren en te zorgen dat er samen met ons de juiste architecturale keuzes gemaakt worden.”

Hoe is de samenwerking met Axxes tot stand gekomen voor het APICA project?

“We hebben met Axxes al een lange samenwerking lopen, al van voor ik bij Port of Antwerp-Bruges werkte, en steeds naargelang de nood er was. Voor APICA zochten we naar een nieuw samenwerkingsmodel in de vorm van teaming, en hebben dan die vraag in de markt gegooid. We hadden nood aan een development team dat niet 100% zelfsturend is, maar toch een bepaalde vorm van zelfsturendheid in zich had. Een aantal partijen hebben daarop gereageerd en vervolgens toegelicht hoe zij dat zouden aanpakken. Axxes kwam toen met een heel sterk voorstel en heeft dat ook waargemaakt. Het geloof was er aan beide kanten en je ziet waar we geraakt zijn, he.”

Kunnen we een algoritme aanleren wat het sentiment is in een gesprek? Kunnen we bij een gesprek met een hoger stressniveau aanduiden dat daar prioritair naar geluisterd moet worden?

APICA Port Managers

Wat is het doel van APICA?

“Met APICA werken ze mee aan de bouw van onze Digital Twin. De Digital Twin is voor ons een visie, het is niet gewoon een project. Onze digital twin moet situational awareness creëren voor onze gebruikers. Dus de man of vrouw die op de bureau zit, moet evenveel inzichten krijgen in de situatie als de man of vrouw die naast de dokken staat en het effectief ziet. Dat wil dus zeggen dat alle praktische informatie die je ter beschikking hebt buiten, naar binnen in je systeem moet trekken, en dat je alle mogelijke administratieve informatie over uw processen naar die werkvloer naast die dokken moet kunnen trekken. Daar komt het eigenlijk op neer: een combinatie van heel veel zaken samenbrengen.

Wat is een Digital Twin precies en wat houdt het in voor Port of Antwerp-Bruges?

“Dat bestaat uit twee luiken: je hebt heel je architectuur dat uw Digital Twin vormt. Alles dat je als mens kan detecteren, zal het op een digitale manier naar voren brengen. Het is de vervanging van je brein en uw digitaal zenuwstelsel. De camera’s zijn onze ogen. Het brein, APICA, moet daar conclusies uit trekken en dat wil zeggen dat je daar machine vision – artificiële intelligentie – op moet toepassen. Zoals ‘Ik zie drijfvuil en die concentratie is te hoog. Dat moet opgekuist worden.’ Het gaat ook over hetgeen je hoort. We hebben onlangs testen gedaan met VHF communicatie om na te gaan of we sentiment kunnen meten. Kunnen we een algoritme aanleren wat het sentiment is in een gesprek? Kunnen we bij een gesprek met een hoger stressniveau aanduiden dat daar prioritair naar geluisterd moet worden? Voor het ‘voelen’ werken we o.a. met sensoren die in de bruggen zitten. Voor het ‘ruiken’ gebruiken we eyenoses die gasdetecties doen, en nog beter dan de mens kunnen bepalen welk type gas het dan is, want ze kunnen ook reukloze gassen detecteren. Dat is de achterkant van de Digital Twin.”

“De voorkant is het platform waarop je die gegevens op een zo duidelijk mogelijke manier visualiseert zodat de mensen in zo goed als één oogopslag kunnen zien wat de conclusie is. Dan moet je goed gaan nadenken over hoe we schepen gaan weergeven, hoe we met kleurcodes gaan werken, waar we de menu’s gaan zetten, hoe we ervoor gaan zorgen dat al die informatie geen overload wordt op uw scherm. Je moet het een beetje vergelijken met ‘Wat als Google maps niet goed nagedacht zou hebben over het visualiseren van hun zoom-niveau’s.’ Bij een overload vind je ook niet alles terug. Het moet wendbaar blijven voor de mensen.”

Ik vind het een aangename manier om eerst een extern development team te hebben dat die nieuwe technologie beheerst, zodanig dat we er samen een aantal dingen mee kunnen uittesten. Zo kunnen we intern ook bepalen hoe we het gaan doen naar de toekomst toe om vervolgens onze eigen mensen te onboarden, en ook een stukje te kunnen groeien.

Wat maakt het dat je zo tevreden bent van het Axxes team?

“Ik denk de combinatie van de juiste profielen, het zijn namelijk gepassioneerde profielen. Ik heb de indruk dat ze het project echt graag doen en hier niet zitten om het louter uit te voeren. Beetje in combinatie met hoe zij in hun passie samenwerken. Het feit dat ze wel allemaal thuis zitten maar alle mogelijke middelen open trekken om toch maar samen te werken, binnen dat team, maar ook met onze mensen. Zeker onze DevOps architecten en business architecten hebben er dagelijks een zeer goed contact mee. Ik denk dat dat de kracht is: de juiste profielen met passie voor het project. Ik denk dat we op voorhand ook al redelijk toegelicht hadden welk type project dat er aankwam zodat ze wisten waar ze zich gingen in storten. En het feit dat de samenwerking tussen de jongens zeer goed zit, helpt.”

Zijn jullie ook op vlak van technische kennis tevreden over onze Axxes’ers?

Ja, dat is ook een aspect waar we het APICA project deels voor gebruikt hebben. We zijn qua architectuur wat aan het switchen binnen Port of Antwerp-Bruges, namelijk van ons eigen framework naar het spring framework. Ik vind het dan ook een aangename manier om eerst een extern development team te hebben dat die nieuwe technologie beheerst, zodanig dat we er samen een aantal dingen mee kunnen uittesten. Zo kunnen we intern ook bepalen hoe we het gaan doen naar de toekomst toe om vervolgens onze eigen mensen te onboarden, en ook een stukje te kunnen groeien. We zijn een organisatie dat redelijk veel met externen werkt in onze development teams en dat is minstens voor een stuk ook by choice. Die markt beweegt altijd en als uw eigen mensen moeten bijleren terwijl ze creëren is dat moeilijk. Door nieuwe teams binnen te halen en je eigen mensen erbij aan te laten sluiten, leren zij al doende bij over de nieuwste marktontwikkelingen. Dat is ook belangrijk voor hen, want zij moet het nadien gaan besturen. Ik zou het af en toe iets meer intern willen, maar het is voor een stuk ook een weloverwogen keuze.”

Andere havens vragen mij soms wat zij moeten doen om ook een digital twin te hebben. Dan vraag ik wat ze al beschikbaar hebben. Als het antwoord daarop ‘niet veel’ is… Je kan een mooi scherm maken, maar daar blijft het dan ook bij.

Drone Port Of Antwerp

Met de start van een Slimme Haven is het duidelijk dat jullie sterk geloven in innovatie binnen Port of Antwerp-Bruges. Hoe is dit van start gegaan?

“Waar de haven vroeger vooral de landlord en regulator was, vinden wij de laatste jaren toch dat we eerder de community builder-rol moeten opnemen. Zoals in elke sector, geldt ook in onze sector ‘stilstaan is achteruitgaan’. Dus als je hetzelfde blijft doen, dan kan je niet méér capaciteit creëren. Geografisch groeien is moeilijk, dus als we willen groeien, moet dat via een andere aanpak: efficiëntere processen, betere visibiliteit... Je wil dat ook veiliger doen. Je wil dat doen in een veranderende wereld die niet meer tolereert dat er o.a. uitstoot is en dan ga je ook middelen moeten inzetten. Dat kan je niet zonder innovatie. Je moet de dingen anders gaan aanpakken om in die veranderende wereld mee te blijven bewegen, en hopelijk sneller klaar te zijn dan dat het zich opdringt. Dat is het soort haven dat we willen zijn. We willen eigenlijk met de oplossingen komen voordat de problemen zich echt stellen.”

Hoelang zijn jullie al aan het bouwen aan de weg naar de Slimme Haven?

“Ik denk dat we dat altijd al gedaan hebben met de applicaties. Je kan dat zien aan de groei in transacties die over ons systeem lopen, de verbindingen tussen de verschillende partijen en welke sensoren er al aanwezig zijn. Dat is reeds een lange weg geweest. Wat we nu aan het doen zijn - en daar zijn we al een 2 à 3 jaar mee bezig - is die aspecten verzamelen en met die gecombineerde data tot een dieper inzicht komen. Dat kan je niet doen zonder erkenning van het verleden, want als je zou beweren dat we er nog maar 3 jaar op aan het werken zijn, dan gaan we eigenlijk tenietdoen wat de mensen hier al heel lang aan het doen zijn. Het is dankzij de voorbereiding die er gebeurd is, waarbij ze altijd state of the art applicaties aangeboden hebben, sensoren geplaatst hebben, heel vroeg al met IoT en dergelijke bezig waren, dat we dit project nu kunnen doen. Andere havens vragen mij soms wat zij moeten doen om ook een digital twin te hebben. Dan vraag ik wat ze al beschikbaar hebben. Als het antwoord daarop ‘niet veel’ is… Je kan een mooi scherm maken, maar daar blijft het dan ook bij.”

Denk je dat ook andere industrieën gebaat zouden kunnen zijn met een digital twin?

“Ja, en je ziet dat ook overal opstarten. De stad Antwerpen is bezig met een digital twin over de stad. Digital twins leven op heel veel vlakken. Hetgeen wij gebouwd hebben is een digital twin van een gebied omdat wij een territorium te beheren hebben. Je kan evengoed digital twins maken van een apparaat. De kunst gaat worden om die te gaan combineren in de toekomst. Er zijn weinig sectoren die niet gebaat zijn bij het hebben van een digital twin. Al was het maar om in te schatten wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren, maar evengoed voor productontwikkeling.”

Ik weet niet of het nu met Axxes te maken heeft of met het team dat we aan boord hebben, maar de passie waarmee het team het project aan het uitvoeren is, daar hebben ze zeker een streep mee voor. Het is het enige team dat ik ken van Axxes. Maar als dat de referentie is voor alle andere Axxes’ers, dan sta je sterk in de markt.

Port Of Antwerp gebouw

Wat vind jij belangrijk bij een partnership?

“Zoals je zelf zegt, een partnership. Ik ben niet op zoek naar een leverancier, ben ik nooit geweest. De IT-markt en de IT-projecten die we doen, zijn zo complex dat we ze samen moeten doen met partijen. Samen staan we er sterker in. Ik ben echt niet op zoek naar een partij die klakkeloos doet wat wij zeggen, maar naar een partij dat ons laat groeien en waarbij we in the end allemaal verder staan. Dat partnership is zeker van toepassing op de samenwerking met Axxes.”

Heel fijn om te horen. Enorm bedankt voor uw tijd, Danny!

Photo credits (boven naar onder):
- Port of Antwerp-Bruges
- Trends Knack
- Port of Antwerp-Bruges
- Port of Antwerp-Bruges
- @portofantwerpbruges - Instagram
- @portofantwerpbruges - Instagram

Geïnteresseerd in een samenwerking?

We staan klaar om je verder te helpen.

Contacteer ons
Axxes