Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Wat we leerden van QA-expert Michael Bolton

Michael Bolton, die in 2006 Rapid Software Testing lanceerde, kwam onlangs een week naar België om onze QA Engineers te trainen en hun niveau naar een hoger niveau te tillen. Axxes-consultant Lawrence Goedgezelschap vertelt wat hij leerde van Michael.

Deel dit artikel
Quality Assurance IT
1

Men zegt soms dat het geen goed idee is om je helden te ontmoeten, maar bij Axxes geloven we daar niet in. Door af en toe technische experten naar wie we opkijken uit te nodigen in België, kunnen we nog beter worden in ons vak. Zo was Michael Bolton onlangs een hele week bij Axxes, waar hij onze teams volgde en een aantal sessies gaf waar iedereen welkom was

Het brede publiek denkt bij het horen van de naam Michael Bolton wellicht aan de zanger, maar zijn naamgenoot is binnen de QA- en testwereld een van de grote namen. In 2006 lanceerde hij Rapid Software Testing, een innovatieve methodologie en mindset om software efficiënter te testen. Doorheen de jaren heeft hij al veel interessante talks gegeven, waar de Axxes-consultants uiteraard vaak te vinden waren. Bart Van Raemdonck, onze League Coach QA, raakte zo met hem aan de praat op Eurostar 2023, de grootste software testing conferentie in Europa. Hij vroeg Michael Bolton om een paar dagen mee te draaien bij Axxes om ons vervolgens onder te dompelen in zijn methodologie.

Rapid Software Testing

‘Dankzij de Rapid Software Testing-methode kan je op korte tijd projecten op een goedkopere manier testen zonder dat je aan kwaliteit moet inboeten’, zegt Lawrence Goedgezelschap, QA Engineer bij Axxes. ‘Doordat je er ook met weinig ervaring mee aan de slag kan, zijn testers veel sneller inzetbaar.’

Rapid Software Testing beschouwt testing als meer dan zomaar een proces. Het focust op de rol van de tester als iemand die problemen kan oplossen en kritisch nadenkt, zodat hij of zij de software sneller en gerichter kan testen. Michael Bolton heeft zijn visie ook toegelicht tijdens twee gratis evenementen die we organiseerden: het open CC in Antwerpen en een BREWT meetup in Gent. Geregeld komen we met Belgische testers samen om in een interactieve sessie bevindingen te delen. We leggen aan collega’s uitdagingen of vraagstukken voor, waarna anderen advies kunnen geven.


2

Daar waar QA Engineers vroeger vooral gingen rondklikken tot ze op een bug botsten, zegt Michael Bolton dat het anders kan. Hij spoort testers aan om in gesprek te gaan met klanten, om zo hun visie en verwachtingen te achterhalen. Lawrence: ‘In Rapid Software Testing maak je een mindmap op met alle specificaties, vragen en noden van de klanten. Vervolgens ga je na of je dat terugvindt in het product. Door alles mooi uit te tekenen en neer te schrijven kan je je bevindingen ook met anderen delen. We worden eraan herinnerd dat testen meer is dan checks uitvoeren. “Manueel testen” is dan ook een incorrecte term, het is gewoon testen. Door de snelheid van agile testen en de focus op specifieke kleine onderdeeltjes vergeten we soms naar het grotere plaatje te kijken. Rapid Software Testing herinnert ons daaraan en leert hoe we dat moeten aanpakken.’

Meer dan bugs zoeken

Michael Bolton moedigde de consultants van Axxes aan om samen zo'n diagram te maken. ‘Vervolgens moesten we aan hem uitleggen wat we gevonden hadden en wat onze verwachtingen waren. Op basis daarvan gaf hij feedback. Het was niet zo dat hij ons punten gaf, maar hij stelde de zaken die we deden wel in vraag’, zegt Lawrence.

Zo leerden de QA Engineers om klantentevredenheid als doel te stellen, en niet enkel te focussen op waar een digitaal product bugs vertoont. ‘Vroeger zorgden we ervoor dat alles werkt, na het bezoek van Michael Bolton weten we dat klanten vooral een product moeten krijgen dat voldoet aan hun noden. Je wil een product maken waar mensen blij van worden, en waar ze mee kunnen werken. Dat is niet altijd haalbaar, maar de manier waarop hij het beschreef heeft ons doen inzien dat we soms te hard inzoomen op het al dan niet werken van een nieuwe functionaliteit. Er is een meer holistische blik nodig.’


3

Dat doel kan enkel bereikt worden als iedereen samenwerkt. QA Engineers, Developers, Project Managers, Analisten: iedereen draagt een stuk verantwoordelijkheid om kwalitatieve producten op te leveren. Lawrence: ‘We werken in sprints waarin we zeer snel iets willen opleveren, maar het is belangrijk om daarvoor de tijd te nemen. Ik zit nu op een heel interessant project waar ik in contact kom met de eindgebruiker. De technieken die Michael Bolton ons aanleerde heb ik toegepast om me meer in de schoenen van die eindgebruiker te verplaatsen. Ik vraag ook actief naar de verwachtingen en hoe men de applicatie wil gebruiken, in plaats van enkel op het technische te focussen.’

Lawrence Goedgezelschap

Lawrence Goedgezelschap

Benieuwd naar meer Insights?

Insights
Axxes